Danes je 30.11.2023

Datum za preverjanje ponudbeGarancija

27.11.2023, Odvetnica Miriam Seliškar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Objava novega javnega naročilaGarancija

20.11.2023, Odvetnica Miriam Seliškar, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje v praksi 4/2023

13.11.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

018-104/2023 Zdravstveni dom Koper - Casa della Sanita Capodistri

9.11.2023, Vir: mag. Boštjan J. Turk

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Finančna zavarovanja v postopkih javnega naročanjaGarancija

25.10.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje v praksi 3/2023

25.10.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Prenova portala javnih naročil

25.10.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Novosti pri javnem naročanju za naročnike (poplave in interventna zakonodaja)videoGarancija

13.10.2023, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:56:08

Dostopno za naročnike: Profi plus

ZIUOPZP: novosti, ki se nanašajo na javno naročanjeGarancija

20.9.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnikeGarancija

18.8.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Izvajanje nujnih javnih naročil zaradi poplav

8.8.2023, Vir: Verlag Dashöfer

ESPD za podizvajalce podizvajalcevGarancija

1.8.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje gradenjGarancija

22.6.2023, mag. Boštjan J. Turk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Javno naročanje v praksi 2/2023

29.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

Pojasnila o izpolnjevanju ESPD za naročnike

23.5.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D)videoGarancija

11.5.2023, Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:51:09

Dostopno za naročnike: Profi plus

Smernice za javno naročanje gradenj

18.4.2023, Vir: Verlag Dashöfer

90. člen (sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

95. člen (spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

89. člen (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

91. člen (preprečevanje nasprotja interesov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

29. člen (javna naročila, oddana povezanemu podjetju ali skupnemu podjetju ali naročniku, ki je del skupnega podjetja)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

105. člen (posamezna poročila o postopkih za oddajo javnih naročil)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

35. člen (zaupnost)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

13. člen (plin in toplota)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

36. člen ZJN-3 (jezik v postopku javnega naročanja)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

111. člen (kazenske določbe za naročnika)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

2. člen (pomen v zakonu uporabljenih pojmov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

97. člen (oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

25. člen (mešana javna naročila)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

113.a člen (zastaranje)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

109. člen (prekrškovni organ)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

7. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

18. člen (poštne storitve)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

78. člen (standardi za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

94. člen (izvedba javnih naročil s podizvajalcem)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

31. člen (pridržana javna naročila)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

79. člen (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

28. člen (javna naročila med osebami v javnem sektorju)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

103. člen ZJN-3 (sestava žirije)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

85. člen (izračun stroškov v življenjski dobi)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

106. člen (sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

69. člen (znaki)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

71. člen (pogoji, ki vključujejo socialne in okoljske vidike)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

84. člen (merila za oddajo javnega naročila)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

23. člen (naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus

3. člen (načela, na katerih temelji javno naročanje)Garancija

11.4.2023, Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk, Vir: Verlag Dashöfer

Dostopno za naročnike: Profi | Profi plus
Informacije o dokumentu
Informacije o dokumentu
Nanaša se na to vrsto informacije:
Orodja