Danes je 28.9.2023

Input:

Javno naročanje v praksi

8.11.2019, Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

Javno naročanje v praksi

Spletna klepetalnica, 8. 11. 2019. Odgovarjal je mag. Boštjan J. Turk.

Vsebino celotne spletne klepetalnice lahko v pdf formatu prenesete TUKAJ>>

Izvedli smo postopek NMV, ponudbe, ki smo jih prejeli, pa presegajo zagotovljena sredstva. Slednja bomo zato povečali, zanima nas, ali to storimo pred začetkom novega postopka (konkurenčni s pogajanji, določeno v razpisni dok.), ali po prejemu končnih ponudb?

Na podlagi 44. člena ZJN-3 se lahko uporabi konkurenčni postopek s pogajanji med drugim takrat, ko so bile v NMV podane le ponudbe […] ali katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva. Vsakemu ponudniku pa mora biti zagotovljena pravica, da do roka, navedenega v obvestilu o javnem naročilu pošlje svojo ponudbo. Na podlagi tega je potrebno počakati do izteka roka, saj lahko prispejo tudi ustrezne ponudbe. V tem primeru se postopka ne da spremeniti v konkurenčnega s pogajanji.


Prosimo za navodilo, kako naročnik lahko reši naslednjo težavo: naročnik je objavil javni razpis s kupoprodajno pogodbo za sukcesivno naročanje blaga in pri pregledovanju ponudb ugotovil, da ji pri enem artiklu zapisal prenizko količino, kot jo namerava v naslednjih 24 mesecih kupovati. Prejeta za ta sklop je bila le ena ponudba, iz katere je razvidna cena na 1 komad, le količinsko je podatek napačen.

Take ponudbe naročnik ne more upoštevati.

Imamo vprašanje v zvezi s podizvajalci. Ali lahko prepovemo menjavanje oz priglašanje novih podizvajalcev tekom izvajanja sklenjene pogodbe (katere torej ponudnik ni prijavil že v fazi oddaje ponudbe)? Ali ima podizvajalec v fazi izvajanja del pravico spremeniti način plačevanja: npr. v ponudbi je podal izjavo za neposredna plačila, naknadno pa tega ne želi več?

Glavni izvajalec mora med izvajanjem JN naročnika obvestiti oz. poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5-ih dneh po spremembi, pri čemer mora naročnik določene podizvajalce zavrniti, denimo, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, pa tudi iz nekaterih drugih razlogov (izključitveni razlogi, 75. člen ZJN-3).

 

Smo ponudniki in nas zanima kako je s poslovno skrivnostjo pri javnih naročilih, ali moramo to posebej označiti/priložiti kak dokument in ali so kakšne omejitve, kaj se sploh lahko šteje za poslovno skrivnost?

Da, podatke, ki štejejo za poslovno skrivnost morate kot take posebej označiti, pri čemer morate