Danes je 22.7.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 3/2021

4.11.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Javno naročanje v praksi 3/2021

Spletna klepetalnica, 4. 11. 2021. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

 

Transkript klepetalnice si lahko v pdf obliki prenesete tukaj.

Ali lahko v razpisni dokumentaciji ponudnikom prepovemo sodelovanje s podizvajalci?

Ob smiselnem upoštevanju tretjega odstavka petega člena ZJN-3, to ni dovoljeno. Lahko pa naročnik na temelju četrtega odstavka 81. člena ZJN-3 (»Naročnik lahko v zvezi z javnim naročilom gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.«) zahteva, da določena dela V FAZI IZVEDBE opravi ponudnik/soponudnik.

Pravočasnost zahtevka za revizijo: ponudnik je vložil revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo po poteku 10 delovnih dni od objave razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je bila sicer kasneje še objavljena sprememba, in sicer je naročnik oblikoval še dodatno zahtevo, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost. Očitki revizijskega zahtevka se samo v manjšem delu nanašajo na informacijo, ki je bila objavljena kasneje, in dejansko pomeni spremembo razpisne dokumentacije. Sicer pa se vsi ostali očitki nanašajo na del razpisne dokumentacije, ki je bila prvotno objavljena in kasneje ni bila spremenjena. Ali lahko naročnik tak revizijski zahtevek zavrže kot prepozen? Ali lahko naročnik oblikuje odločitev o zahtevku za revizijo na način da:
1. odloči, da se revizijski zahtevek zavrže kot prepozen,
2. podredno zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen?

Naročnik naj ne bi v isti odločitvi zahtevka zavrgel (zaradi procesnih vprašanj) in zavrnil (po vsebinski presoji). Praviloma se v primeru ugotovljenih procesnih pomanjkljivosti zahtevek zavrže in se vsebinska (meritorna) presoja sploh ne opravi.

Glede očitkov na kasnejšo spremembo RD so stališča stroke različna. Nekateri zastopajo stališče, da za vsako spremembo teče samostojni rok in da je torej vlagatelj prekludiran, ko ta rok poteče. Moje