Danes je 22.7.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 2/2023

29.5.2023, Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Javno naročanje v praksi 2/2023

Spletna klepetalnica, 29. 5. 2023. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

 

Transkript v PDF-ju lahko prenesete tukaj.

Oddali smo JN na podlagi druge alineje c točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3 edinemu možnemu ponudniku. Za izpolnitev (izvedbo projektnega natečaja) je bil določen 7-mesečni rok. V okviru priprave natečajne naloge je prišlo do več kot enomesečne zamude, saj čakamo pripombe MOL OUP na del naloge, ki se nanaša na urbanizem oz. OPN MOL ID. Navadno podajo pripombe v roku dveh tednov. Ali lahko k pogodbi za izvedbo projektnega natečaja sklenemo aneks iz naslova nepredvidljivih okoliščin za podaljšanje roka izvedbe? Ta je bil sicer en izmed pogojev za sodelovanje, vendar prevzemnik, zaradi neodziva MOL-a, nima še vseh informacij, da bi lahko objavil projektni natečaj. Zaradi navedenega prihaja do odklona v zastavljeni časovnici, na podlagi katere je bil določen sedem mesečni izpolnitveni rok.

Da, ker gre za dogodek, na katerega ne naročnik ne izvajalec nista imela vpliva, prav tako pa gre za zamik odgovora, ki ni običajen, lahko sklenete aneks.

Podvprašanje: Želeli bi izpostaviti, da je bil rok izvedbe pogoj. Ali lahko tudi v tem primeru sklenemo aneks?

Kljub temu, da je bil rok pogoj, so nastopile okoliščine, ki jih niste mogli predvideti, in lahko sklenete aneks. Aneksa ne bi mogli skleniti, če bi, npr. vedeli, da  ministrstvo potrebuje npr. 3 mesece za odgovor.

Kateri znesek vnese naročnik v okvirni sporazum skladno s 67/4 ZJN-3 (znesek, ki ga je sam ocenil ali znesek iz ponudbe)?

V okvirni sporazum vnesete znesek iz ponudbe.

Podvprašanje: Kako v okvirnem sporazumu naročnik to opredeli (v pogodbi bi bilo navedeno »pogodbena vrednost znaša«)?

V okvirnem sporazumu zapišete »pogodbena vrednost znaša« = »vrednost okvirnega sporazuma znaša«.

Pripravljamo projektni natečaj za izbiro najprimernejše rešitve. Izvedba investicije bi bila razdeljena na 2 fazi. Faza 1 (nov objekt) ter Faza 2 (prenova