Danes je 30.11.2023

Input:

Javno naročanje v praksi 2/2022

22.2.2022, Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

Javno naročanje v praksi 2/2022

Spletna klepetalnica, 22. 2. 2022. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

 

Transkript v pdf obliki si lahko prenesete tukaj.

ZJN-3B je ukinil poročanje o izvajanju okvirnih sporazumov. Ali je še vedno potrebno objavljati obvestila o oddaji JN oz., kako se ravna v primeru odpiranja konkurence med več podpisniki okvirnega sporazuma? Kakšna je obveznost naročnika, če naročilo odda na trgu, ker se ponudniki iz okvirnega sporazuma niso odzvali na povpraševanje naročnika?

ZJN-3B na novo ureja tudi situacijo, ko v trenutku izteka roka za oddajo ponudb portal ne deluje. Ali je na to potrebno opozoriti že v razpisni dokumentaciji? Kako se bo določba uporabljala v praksi? Npr. rok za oddajo ponudbe se izteče ob 10.00, odpiranje pa je predvideno za 12.00. Ponudnik naročnika obvesti o nedelujočem portalu, naročnik pa do 12.00 ne uspe izvedeti, ali portal res ni deloval. Ob 12.00 se izvede odpiranje ponudb. Kako ravnati naprej?

Da, obvestilo je še vedno potrebno objaviti. Če se ponudniki ne odzivajo na posamezno povpraševanje naročnika, je najverjetneje v OS zapisano, da bo naročnik od pogodbe s posameznim izvajalcem/dobaviteljem odstopil, če se ta x-krat ne bo odzval. V tem primeru pozovete preostale izvajalce. V kolikor se ne javi nihče, predlagam, da uporabite točke a) 9. odstavka 48. člena ZJN-3 in se z izvajalci posvetujete.

Ne, v RD ni potrebno posebej opozarjati na postopke v primeru nedelovanja portala eJN. V opisanem primeru naj naročnik ustavi (avtomatsko) odpiranje ponudb z ustrezno akcijo na portalu.

V RD je zapisano, da so cene za čas trajanja pogodbe fiksne. Ali to pomeni, da v primeru spremembe cen, ni mogoče skleniti aneksa?

Ne, cene je možno spreminjati, vendar po vsebinskih pogojih Obligacijskega zakonika, ZJN-3 se uporablja zgolj v postopkovne namene.

Čemu je potem namenjena tovrstna dikcija v RD?

Naročniki (zmotno) mislijo, da se bodo s tem zaščitili pred višjo ceno oziroma višjimi plačili.

V navodilih naročnikom je določen rok dobave 60 dni po podpisu pogodbe, garancijska doba 12 mesecev po podpisu primopredajnega zapisnika ter obveznost zagotavljanja rezervnih delov še 6 let od sklenitve pogodbe. Koliko časa v tem primeru velja sklenjena pogodba, oz. kako to označimo v obrazcu na Portalu JN? 14 mesecev ali (6 x 12) +14 mesecev = 86 mesecev? Na Portalu PJN je potrebno določiti, ali je naročilo možno podaljšati ali ne. Kaj to pomeni v praksi?

Sklenjena pogodba velja za obdobje, za katerega je opredeljena (torej do izvedene dobave). Določila pogodbe o garanciji in zagotavljanju rezervnih delov sama po sebi ne podaljšujejo pogodbenega trajanja, pač pa zgolj določajo obveznosti dobavitelja tudi po izvedeni dobavi.

V 92. členu ZJN-3 je določeno, kdaj ni potrebno upoštevati obdobje mirovanja, ko naročnik sprejme odločitev o oddaji. Kaj pa, ko naročnik ne prejme nobene ponudbe in objavi odločitev o neoddaji? Ker 92. člen nič ne govori o neoddaji, ali mora naročnik počakati iztek revizijskega roka, da gre v nov postopek?

Če naročnik ne prejme nobene ponudbe, je možno, da je bil