Danes je 22.7.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 2/2021

29.6.2021, Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

Javno naročanje v praksi 2/2021

Spletna klepetalnica, 29. 6. 2021. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

Transkript klepetalnice v pdf obliki je na voljo tu.

Glede drugega stavka petega odstavka 35. člena ZJN-3 (zaupnost) nas zanima, kaj vse zajema »popoln pregled« vseh ponudb?

Popoln pregled ponudb zajema: dokazilo o vpogledu v e-dosje, pridobitev potrdil iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, preverjanje predloženih referenc ter dokazila o preverjanju vseh drugih pogojev po ZJN-3 ali če ste jih posebej zahtevali v razpisni dokumentaciji. POUDARJAM: preverjanje mora biti izkazano v spisu naročnika!

Ponudnik A je oddal ponudbo, ki presega zagotovljena sredstva, kaj vse je še dolžan naročnik opraviti, da bo izpolnil zakonsko dolžnost popolnega pregleda, ko vpogled ponudnika A v izbrano ponudbo ni mogoč?

Popoln pregled ponudb zajema: dokazilo o vpogledu v e-dosje, pridobitev potrdil iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, preverjanje predloženih referenc ter dokazila o preverjanju vseh drugih pogojev po ZJN-3 ali če ste jih posebej zahtevali v razpisni dokumentaciji. POUDARJAM: preverjanje mora biti izkazano v spisu naročnika!

Če bi izvajali javno naročilo za več naročnikov (skupno javno naročilo), katero pravno podlago naj uporabimo pri pripravi pooblastila: 33. člen ZJN-3 ali tretji odstavek 66. člena ZJN-3? Skladno s c) točko