Danes je 19.6.2024

Input:

Javno naročanje v praksi 1/2023

13.2.2023, Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

Javno naročanje v praksi 1/2023

Spletna klepetalnica, 13. 2. 2023. Odgovarjala je odvetnica Miriam Ravnikar Šurk.

 

PDF z odgovori lahko prenesete TUKAJ.

Izvajalec nas je obvestil, da naproša za aneks k pogodbi za čiščenje zaradi spremenjenih okoliščin (navaja spremembe zakona zaradi dviga minimalne plače). V pogodbi je navedeno, da so cene nespremenljive. Kaj naj naredimo?

Predlagam, da izvajalca pozovete, da vam sporoči, v kolikšnem deležu je povišanje minimalne plače vplivalo na ponudbeno ceno. Skladno s pravilnikom o revalorizaciji cen ... (če je seveda pogodba sklenjena za več kot eno leto), sklenete aneks za višino povišanja.

Najema predmeta več ne potrebujemo. V pogodbi nimamo nič zapisano glede predčasnega prenehanja. Ali lahko predčasno enostransko prekinemo pogodbo? Ali je kakšna razlika, če bi imeli izvajalsko pogodbo?

Da, lahko. V tem primeru bo potrebno upoštevati določila Obligacijskega zakonika o enostranski prekinitvi pogodbe. Pravila so enaka tudi za izvajalsko pogodbo.

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo po 95. členu ZJN-3 naročnik lahko spremenil pogodbo. Ali je to dovolj, da lahko naročnik sklepa anekse zaradi dviga cen po 1. točki 1. odstavka 95. člena?

Da, a predlagam, da v aneksu navedete informacije glede dviga cen – npr., po katerem indeksu, za koliko odstotkov, od kdaj velja povišanje in morebitne druge okoliščine, ki se vam bodo zdele potrebne.

Ali je v razpisni dokumentaciji, tudi če gre za javno naročilo male vrednosti, vedno potrebno zahtevati ESPD za podizvajalce ali zadostuje izpolnjena lastna izjava?

Ne, zadostuje lastna izjava (3. odstavek 47. člena ZJN-3).

Pri javnih naročilih blaga pravila za podizvajalce veljajo le, če jih naročnik izrecno