Danes je 21.9.2023

Input:

Javno naročanje v praksi 1/2020

27.2.2020, Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

 Javno naročanje v praksi 1/2020

27. 2020, odgovarjal je mag. Boštjan J. Turk

 

Transkript klepetalnice si v pdf obliki lahko prenesete TUKAJ>>

 

Smo naročniki in prosimo za pojasnilo odločitve Ustavnega sodišča – ali moramo pri naših ponudnikih sploh še preverjati okoliščine iz 67.a člena? Prav tako nas zanima, ali morajo pogodbe, ki jih sklenemo sedaj, še vključevati razvezni pogoj?

Peti odstavek 67.a člena ZJN-3 je določal, da morata pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru, ko se ugotovi, da je pristojni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Če je okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti, razvezni pogoj učinkuje le za gospodarski subjekt, za katerega je izpolnjena