Danes je 23.6.2024

Input:

Javno naročanje po odprtem postopku (1. del)

21.2.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Naročnik bi želel objaviti javno naročilo s sklopi (montažna dela, gradbena itd), ali lahko za vsak sklop določi svoje oziroma različne pogoje za sodelovanje?

Da. To lahko stori pod pogojem, če predmet javnega naročila to dopušča in, če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Pri tem določi tudi velikost in predmet (montažna dela, gradbena dela) takšnih sklopov. Mora pa pri tem zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila različnim ponudnikom.

Ponudnik je oddal ponudbo s podpisanim ESPD obrazcem, ki ga ni pravilno uvozil, zato je ESPD obrazec nepravilen. Ali se ponudnika izloči, ali se ga pozove k dopolnitvi ponudbe?

Ker gre za razlog, zaradi katere je ponudba formalno nepopolna, menim, da se ga v tem primeru pozove k dopolnitvi ponudbe.

Ali lahko naročnik v Razpisni dokumentaciji določi obvezen ogled lokacije in potem ponudnika, ki se ne udeleži ogleda, avtomatsko izloči?

Obvezen ogled lokacije je dopusten pogoj javnega naročila. Po mojem mnenju mora v tem primeru naročnik ponudnika izločiti, če se ta na njegov ponovni poziv, naj se udeleži ogleda, tega ne udeleži.

Ali je ponudba, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev (v delu ponudnik ne ponuja blaga zahtevanih karakteristik), nedopustna in ali jo lahko ponudnik v tem delu spremeni?

V tem primeru naročnik običajno zahteva dopolnitev ponudbe z blagom z ustreznimi tehničnimi karakteristikami, tako kot je to določil v razpisni dokumentaciji.

Ali lahko naročnik upošteva reference