Danes je 22.7.2024

Input:

Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnike

18.8.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

14.40 Hitra javna naročila za učinkovito obvladovanje poplav v Sloveniji: možnosti za naročnike

mag. Boštjan J. Turk

V zadnjih letih so se v Sloveniji poplave zaradi spremenjenih vremenskih vzorcev in naraščajoče stopnje urbanizacije izkazale kot vse pogostejša grožnja. Hitro ukrepanje in učinkovite intervencije so ključne za zmanjšanje škode in zagotovitev varnosti prebivalstva. Ena izmed inovativnih rešitev, ki se je izkazala kot učinkovita, so hitra javna naročila. Ti postopki omogočajo naročnikom, kot so občine in druge javne institucije, da hitro pridobijo potrebno opremo, storitve in gradbene materiale v primeru poplav. 

1.)Vzpostavitev pripravljenosti že vnaprej: To vključuje izdelavo načrta za obvladovanje nesreč, ki jasno opredeli postopke, odgovornosti in komunikacijo med različnimi deležniki. S tem se lahko hitreje odzovemo na nujne razmere in zmanjšamo morebitno škodo. Ko vsi deležniki delujejo usklajeno in dosledno sledijo načrtu, se povečuje tudi verjetnost uspešnega obvladovanja nesreče ter zagotavljanja varnosti in zaščite za vse vpletene.

2.)Vzpostavitev okrepljenih partnerstev med javnim sektorjem, zasebnimi podjetji in nevladnimi organizacijami: Skupno delovanje je ključno za doseganje sinergij in optimalnega izkoriščanja razpoložljivih virov, saj omogoča boljše usklajevanje različnih strokovnih znanj in izkušenj ter povečuje zmogljivosti za učinkovito reševanje kompleksnih družbenih izzivov. Ko se združijo različne perspektive in vire, se odpirajo vrata inovativnim rešitvam, ki bi jih posamezni sektorji morda težje razvili sami. V kontekstu naravnih nesreč, kot so poplave, pa sodelovanje med temi entitetami omogoča hitrejšo obnovo in okrevanje, saj se lahko združijo strokovna znanja o upravljanju tveganj, gradbenih praksah ter logističnih izzivih. S tem se omogoča bolj celovit pristop k obvladovanju posledic naravnih katastrof in hkrati spodbuja dolgoročno odpornost skupnosti na podobne izzive v prihodnosti.

3.)Napredna tehnologija in oprema: Uporaba digitalnih tehnologij je še ena ključna možnost za naročnike. Razvoj tehnologije je omogočil precejšnje izboljšave pri izvajanju hitrih javnih naročil ob poplavah. Spletni portali in aplikacije za javna naročila omogočajo naročnikom, da preprosto objavijo naročilo, prejmejo ponudbe (izmenjavo dokumentacije) in izberejo najbolj primernega ponudnika oziroma hitro komunikacijo z dobavitelji. To pospešuje postopek naročanja in omogoča boljšo preglednost ter konkurenčnost med ponudniki. Avtomatizacija procesov lahko pripomore k hitrejšemu ocenjevanju ponudb in izboru najprimernejših rešitev. Naročniki lahko izkoristijo hitra javna naročila za pridobitev napredne tehnologije in opreme, kot so poplavne črpalke, plavajoči mostovi, visoko zmogljive čolni in droni za nadzor poplavljenih območij. S tem se poveča učinkovitost reševalnih operacij in zmanjša škoda. Poleg tega digitalizacija omogoča tudi enostavno spremljanje izvajanja naročila in napredka projekta v realnem času. Poleg tehnoloških izboljšav so tudi fleksibilnejši pristopi k javnim naročilom pomembni. Naročniki lahko na primer vzpostavijo okvirne sporazume s potencialnimi ponudniki, ki omogočajo hitro ukrepanje ob izrednih razmerah, kot so poplave. Prav tako je ključno sodelovanje med naročniki in ponudniki že v mirnem obdobju, da se