Danes je 22.7.2024

Input:

Evidenčna javna naročila

26.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

14.44 Evidenčna javna naročila

mag. Boštjan J. Turk

Evidenčna javna naročila so tista javna naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo ZJN-3.

Naročnik mora pri oddaji evidenčnih javnih naročil spoštovati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti.

Načelo transparentnosti naročnik zagotavlja tako, da v zvezi s temi naročili vodi sprotno evidenco o njihovi oddaji in enkrat letno (do 28. februarja) preko portala javnih naročil sporoči statistične podatke o oddanih naročilih, medtem ko za naročila, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV in nižja od mejne vrednosti navedene v 21/1 členu ZJN-3, pa dodatno do konca februarja objavi seznam oddanih evidenčnih javnih naročil.

Podatki, ki jih mora objaviti naročnik so sicer določeni v 21/2 členu ZJN-3.

Transparentnost je ključni vidik evidenčnih javnih naročil, saj omogoča javnosti vpogled v postopke in odločitve, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev. To povečuje zaupanje javnosti v delovanje javnih organov ter preprečuje morebitne zlorabe ali koruptivna dejanja. Z vzpostavitvijo ustreznih evidenc in objavo relevantnih informacij javnosti se zagotovi, da so postopki naročanja pregledni in odprti za vse zainteresirane strani.

Poleg tega so evidenčna javna naročila pomembna tudi za zagotavljanje učinkovite porabe javnih sredstev. Konkurenčno okolje, ki ga ustvarjajo, spodbuja ponudnike k inovacijam, nižjim cenam in boljšim storitvam, kar vodi k optimalni izrabi javnih sredstev. Tako