Danes je 3.10.2023

Input:

ESPD v postopkih javnega naročanja po ZJN-3

29.7.2016, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:23

Poglavja

Mag. Nataša Jeršič predstavlja obrazec ESPD, ki se uporablja v postopkih javnega naročanja in ga je uvedel novi ZJN-3.

ESPD v zvezi z oddajo javnega naročila je lastna izjava gospodarskih subjektov, ki velja kot predhodni dokaz in nadomešča potrdila, ki jih izdajo javni organi ali tretje osebe. Predavateljica mag. Nataša Jeršič uvodoma predstavlja ESPD in njegov namen, nato pa pojasni samo uporabo ESPD oziroma pomen ESPD za naročnika.

Predavateljica tudi pojasni, kako je glede predložitve dokazil o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje oziroma predložitve dokazil o neobstoju razlogov za izključitev. Prav tako pojasni, kako je z obrazcem ESPD v postopku naročila male vrednosti ter kateri so tisti subjekti, za katere je potrebno predložiti ESPD.

Obrazložen je postopek priprave in oddaje EPSD, obsežno pa je tudi predstavljeno, kaj morate vedeti glede obrazca ESPD v povezavi s podizvajalci. Čisto na koncu predavateljica še odgovori na vprašanji udeležencev in poda ustrezne odgovore oziroma pojasnila.

 

Kazalo vsebine:

  • ESPD in njegov namen
  • Pomen ESPD za naročnika
  • Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje oziroma o neobstoju razlogov za izključitev
  • ESPD v postopku naročila male vrednosti
  • Subjekti, za katere je potrebno predložiti ESPD
  • Postopek priprave in oddaje ESPD
  • ESPD in podizvajalci
  • Vprašanja in odgovori

 

Predavatelj:

Mag. Nataša Jeršič je avtorica člankov in knjig s področja javnega naročanja. Je sodna izvedenka za področje ekonomija, podpodročje javna naročila. Je tudi državna notranja revizorka in stečajna upraviteljica. Pri založbi Verlag Dashöfer med drugim deluje kot predavateljica pri spletnih seminarjih v živo in pri video seminarjih, kjer je doslej predavala predvsem o insolvenčni zakonodaji.