Danes je 19.6.2024

Input:

ESPD - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo naročila

23.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

Ali mora naročnik pripraviti ESPD obrazec v vsakem postopku javnega naročanja?

Ne, naročniku ESPD obrazca ni potrebno pripraviti v postopku naročila male vrednosti, postopku s pogajanji brez predhodne objave (iz razloga nujnosti), prav tako ga ne pripravljajo naročniki na strukturnem področju, če se odločijo, da teh zahtev ne bodo postavili.

Zanima me, 1. kako ravnati v primeru, da nam stranka priloži napačno izpolnjen ESPD obrazec in

2. kaj storiti v primeru,da ponudnik ne obvlada orodja za ESPD na portalu (je slabše računalniško pismen ali nepismen)?

AD1) V primeru, da gospodarski subjekt predloži napačno izpolnjen ESPD obrazec, ga lahko naročnik pozove na pojasnilo skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Praksa Državne revizijske komisije bo morebiti narekovala drugačno ukrepanje naročnika.

AD2) Naročnik ne sme pomagati gospodarskemu subjektu pri pripravi ponudbe, katere del je tudi ESPD obrazec). Žal.

Ali mora novi oziroma zamenjani podizvajalec priložiti ESPD obrazec (čeprav gre še za pogodbo sklenjeno na podlagi ZJN2) in kje ga lahko dobi (naročnik namreč še ni izvedel nobenega javnega naročila po novem ZJN3)?

V navedenem primeru se pristop novega podizvajalca ureja skladno z določili ZJN-2, ki ni predpisoval uporabe ESPD obrazca.

Ali drži, da bi morali naročniki namesto vseh po starem ZJN-2 zahtevanih izjav uporabiti samo ESPD za izkaz izpolnjevanja pogojev?

Drži. Vendar je nekatere sicer možno vnesti v obrazec (npr. Del VI), nekaterih pa ne (npr. izjava o