Danes je 23.6.2024

Input:

E-Dosje in Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

23.8.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

10.2 E-Dosje in Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

mag. Nataša Jeršič

Dne 30. 5. 2016 je bil v Uradnem listu RS, št. 39/2016, objavljen Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja, ki je začel veljati dne 31. 5. 2016.

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (v nadaljevanju pravilnik) določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka 77. člena ZJN-3, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov (t. i. e-Dosje).

V skladu s pravilnikom se smejo podatki iz zbirke podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah uporabljati izključno za preveritev ponudb v skladu z 89. členom ZJN-3 in 72. členom ZJNPOV.

Naročnik lahko v zbirko podatkov vpogleda le v tiste podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preverjanje ponudbe v posameznem postopku javnega naročanja, mora pa za tak vpogled v posameznem postopku javnega naročanja pridobiti privolitev ponudnika. V primeru, če namerava ponudnik javno naročilo izvesti z uporabo zmogljivosti drugega subjekta ali s podizvajalcem, lahko naročnik v zbirki podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah vpogleda tudi v podatke iz uradne evidence, ki so potrebni za preveritev, ali za sodelujoči subjekt oziroma podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, vendar samo, če je za ta postopek javnega naročanja sodelujoči subjekt oziroma podizvajalec privolil v takšen način pridobitve podatkov.

Zbirka podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah je umeščena v nacionalni osnovni