Danes je 3.2.2023

Input:

Dvig cen gradbenih materialov: sprememba pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila

12.1.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

14.30 Dvig cen gradbenih materialov: sprememba pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

Najprej naj poudarim, da članek nikakor ne bo odgovoril na vsa vprašanja, ki se odpirajo v zvezi s spremembo pogodbe o izvedbi predmeta javnega naročila. Morda jih bo nekaj še celo odprl! Namen članka je opozoriti, da v primeru spremembe pogodbe poleg določil Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)1 veljajo (praviloma) tudi določila Obligacijskega zakonika (v nadaljnjem besedilu: OZ)2, v primeru javnega naročila gradnje pa tudi posebne gradbene uzance – če njihove uporabe pogodbeni stranki nista izrecno izključili.

V članku bom osvetlila težave pri gradbenih pogodbah v javnem naročanju, saj se zaradi trenutnih bistvenih premikov na svetovnih trgih ravno na tem področju odpira največ vprašanj. Dolgotrajno izvajanje pogodbe (leto ali več) predstavlja dodatno okoliščino, na temelju katere lahko pride do življenjskih okoliščin, ko bo sprememba pogodbe iz tega ali onega razloga nujna.

  1. 1. ZJN-3 O SPREMEMBI CENE

Pravila glede spremembe pogodbene cene v sistemu javnih naročil ureja 95. člen ZJN-3. V prvem odstavku, kjer sicer govori o dopustnosti spremembe brez izvedbe novega postopka javnega naročanja, zakon našteva vsebinske razloge, na temelju katerih lahko naročnik in izvajalec skleneta dodatek k pogodbi o izvedbi predmeta javnega naročila:

  • - sprememba je predvidena v prvotni dokumentaciji;
  • - izvedba dodatnih del, storitev, dobav;
  • - nastop nepredvidljivih okoliščin;
  • - zamenjava izvajalca ter
  • - sprememba ni bistvena.

Zahteva za spremembo cene vsekakor sodi v skupino okoliščin, ki so nepredvidljive. ZJN-3 celo pravi, da gre za takšne okoliščine, ki jih skrbni naročnik ni mogel predvideti. Povišanje cen materialov na trgu je okoliščina, ki je (še tako skrben) naročnik ni mogel predvideti, zato je sklenitev dodatka k pogodbi na temelju