Danes je 22.7.2024

Input:

Dopolnitve in popravki ponudbe (1. del)

24.11.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kot naročnik imamo v razpisni dokumentaciji navedeno: "Ponudnik mora v ponudbi pri postavkah, ki določajo namestitev opreme ali materiala navesti: Nudimo proizvod: proizvajalec, izdelek/tip opreme, kataloška številka.

V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevam navedenim v popisu del (glede izkaza tehničnih lastnosti ponujene opreme in glede kvalitete vgrajene opreme), bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Ponudniki opredeljenih zahtev naročnika ne smejo spreminjati."

Ponudnik v svoji ponudbi v predračunu ni navedel zahtevanih podatkov v določenih točkah popisa in sicer je navedel npr. proizvajalca ponujenih oken, ki dejansko ni proizvajalec pač pa prodajalec, brez navedbe tipa, prav tako ni navedel proizvajalca in tipa za ponujene npr. žaluzije.

Naročnik je natančno označil, za katere artikle mora ponudnik navesti proizvajalca in tip. Če navedeno manjka, ali naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ponudbe, ali naročnik takšno ponudbo izloči iz nadaljnje obravnave in prosim navedite tudi razlog, v primeru, da ga izločimo iz nadaljnje obravnave oz. ocenjevanja.

Naročniku ponudnika ni potrebno pozvati k dopolnitvi ponudbe, saj ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3). Kot temelj za takšno odločitev lahko uporabite tudi določilo 6. odstavka 89. člena ZJN-3 (druga alineja), ki določa, v katerem delu ponudbe ni dopustno dopolnjevati ali popravljati.

Če je naročnik objavil spodaj navedene obrazce, da morajo ponudniki predložiti za popolnost ponudbe, kateri dokumenti med njimi bi lahko manjkali, da bi to pomenilo formalno nepopolno ponudbo?

  • Povabilo k oddaji ponudbe
  • Prijava
  • Ponudbeni predračun
  • Izjava o izpolnjevanju pogojev
  • Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc
  • Menična izjava za resnost ponudbe z bianco menico
  • Izjava o referencah