Danes je 22.7.2024

Input:

Donatorska pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

1.6.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

18.4 Donatorska pogodba, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

DONATOR

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ,

Ki ga zastopa:

in

PREJEMNIK DONACIJE

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

sklepata naslednjo

d o n a t o r s k o p o g o d b o

1. člen

Donator se zavezuje prejemniku donacije na podlagi te pogodbe izplačati ______ [3.000] € na transakcijski račun prejemnika donacije, odprtem pri _______ [SKB banki]: