Danes je 22.7.2024

Input:

Dokumentacija in pogoji za ugotavljanje sposobnosti gospodarskih subjektov

25.4.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

5.1.9 Dokumentacija in pogoji za ugotavljanje sposobnosti gospodarskih subjektov

dr. Andreja Primec

Gospodarski subjekt mora biti za to, da se lahko udeležuje postopkov javnega naročanja, ustrezno usposobljen.

Svojo usposobljenost izkazuje z izpolnjevanjem zahtev glede t. i. splošne usposobljenosti, ki jo je ZJN-3 negativno opredelil z izključitvenimi razlogi, kar pomeni, da je gospodarski subjekt sposoben udeleževati se postopkov javnega naročanja, v kolikor pri njem ni podan eden izmed izključitvenih razlogov.

Izključitvene razloge ZJN-3 razvršča v dve skupini:

- v prvo sodijo zakonski izključitveni razlogi, ki so absolutne narave (zato jih lahko imenujemo tudi obvezni), kar pomeni, da se upoštevajo pri slehernem javnem naročilu (1., 2. in 4. odst. 75. člena),

- v drugo skupino spadajo fakultativni izključitveni razlogi, katerih nabor je prav tako zakonsko določen, le da ima naročnik glede njih možnost izbire, da jih po svoji