Danes je 22.7.2024

Input:

Dokazila o usposobljenosti, opremljenosti, kadrovski ustreznosti (iz prakse)

22.3.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

5.2.1.3.5 Dokazila o usposobljenosti, opremljenosti, kadrovski ustreznosti (iz prakse)

dr. Andreja Primec

Opomba: Obravnavani primer je iz obdobja veljavnosti ZJN-2, vendar je njegova smiselna uporaba še vedno mogoča.


XY d.d. je družba, ki se poslovno ukvarja z izvajanjem vseh vrst elektroinštalacij in izdelavo pripadajoče opreme, kot so stikalni bloki in električni razdelilniki. Zaradi narave dela smo pri gradnjah skoraj vedno podizvajalci gradbincem, ki nastopajo kot glavni izvajalci. V zadnjem času smo na tem področju zaznali nerazumljive odklone, ki se pojavljajo ob javnih razpisih. Ti odkloni se kažejo v tem, da gradbinci, ko sestavljajo skupno ponudbo, prosijo za izdelavo predračunov za posamezne faze del, ki jih sami ne pokrivajo. Ko na ta način sestavijo ponudbo kot celoto, nastopajo na razpisu sami, brez navedb podizvajalcev, z obrazložitvijo, da bodo vsa dela izvedli sami.

V razpisnih pogojih za izvajanje potencialni naročnik del zahteva dokazila o usposobljenosti, opremljenosti, kadrovski ustreznosti … tudi za specifična dela (elektro- in strojne inštalacije) in te pokrije gradbinec z izjavo, da bo vsa dela v celoti izvedel sam. Ali je gradbinec, ki je v tem primeru izvajalec teh specifičnih del, dolžan predložiti za ta dela vsa zahtevana dokazila? Ali je v primeru, da gradbinec ne predloži teh dokazil, ponudba neveljavna? Kakšna je pravna praksa v primeru pritožbe?

Kot je razvidno iz posredovanih podatkov, naročnik sodeluje kot podizvajalec ponudnika gradenj v postopkih javnega naročanja. V zvezi s tem ga zanima, ali so ponudbe gradbenega podjetja veljavne, kljub temu, da vseh del, ki sestavljajo javno naročilo, ne izvajajo sami, temveč s pomočjo podizvajalcev (ki pa jih ne vključijo v ponudbo). Prav tako se naročniku zdi sporno dokazovanje usposobljenosti ponudnika, ki zahtevo po dokazilu o opremljenosti, kadrovski usposobljenosti itd. preprosto izkaže z lastno izjavo (kot piše naročnik: "da bo vsa dela izvedel sam").

Pri odgovoru na vprašanje je treba prvenstveno izhajati iz zakonodajnih določil s področja javnega naročanja, natančneje, upoštevati je treba določila Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2).

ZJN-2 omogoča ponudnikom, da se udeležijo postopkov javnega naročanja, bodisi kot izvajalci javnega naročila bodisi kot organizatorji izvedbe javnega naročila. Naročniku je pomembno predvsem, da svoje naročilo odda najboljšemu, najugodnejšemu, najučinkovitejšemu … ponudniku, ki se je odzval na njegovo objavo javnega naročila.

Ker za izvedbo javnega