Danes je 5.6.2020

Input:

Aktualni razpisi za januar 2020

13.1.2020, Vir: MK projekt d.o.o.

 

Razpisi za podjetja

Aktualni razpisi

Predmet razpisa

Višina razpisanih sredstev

Rok za prijavo

Povezava

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

 

1.250.000,00 EUR

 

Roki za predložitev vlog so 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

 

TUKAJ

Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki
- nepovratnih sredstev in/ali
- kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

 

7.000.000,00 EUR

 

do objave zaključka

 

TUKAJ

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

 

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

Sklop A: 1.848.910,00 EUR, Sklop B: 6.000.000,00 EUR

 

1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021

 

TUKAJ

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled) ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO 50001.

 

500.000,00 EUR

 

do objave zaključka

 

TUKAJ

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

 

3.000.000,00 EUR

 

do objave zaključka

 

TUKAJ

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

 

4.700.000,00 EUR

 

1. rok do 30. 9. 2020 2. rok do 30. 9. 2021 3. rok do 30. 9. 2022 4. rok do 30. 9. 2023

 

TUKAJ

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

 

1.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za kibernetsko varnost

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

 

1.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za digitalni marketing

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

 

2.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

2.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

 

3.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ