Danes je 24.10.2021

Input:

99. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

13.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

3.99 99. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

99. člen

(pridržana javna naročila za nekatere storitve)

(1) Naročnik se v postopku javnega naročanja lahko odloči, da pravico do sodelovanja pridrži posamezni organizaciji, izključno kadar naroča zdravstvene, socialne in kulturne storitve socialnih in drugih posebnih storitev, ki so zajete s kodami CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 in 98133110-8.

(2) Če se naročnik odloči za to možnost, mora organizacija iz prejšnjega odstavka izpolnjevati naslednje pogoje:

a) njeno poslanstvo je zagotavljanje javnih storitev in je povezano z opravljanjem storitev iz prejšnjega odstavka;

b) dobiček se vloži nazaj v uresničevanje poslanstva organizacije. Če se dobiček razdeli ali prerazporedi, se morajo pri tem upoštevati načela participacije;

c) struktura upravljanja ali lastništvo organizacije, ki izvaja javno naročilo, temelji na lastništvu zaposlenih ali načelih participacije oziroma zahteva dejavno udeležbo zaposlenih, uporabnikov ali zainteresiranih strani in

č) določen naročnik v zadnjih treh letih organizaciji ni oddal javnega naročila za tovrstne storitve v