Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev)

14.11.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.4.2.1 75. člen ZJN-3 (razlogi za izključitev)

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

75. člen ZJN-3

(razlogi za izključitev)

(1) Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih