Danes je 18.1.2020
Input:

67. člen ZJN-3 (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila)

8.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.4.1.4 67. člen ZJN-3 (dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila)

Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav

67. člen

(dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila)

(1) Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik objavi na portalu javnih naročil ali prek njega, razen če oddaja naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem v skladu z b) točko prvega odstavka 44. člena tega zakona uporabi izjemo pri objavi obvestila o naročilu. Dokumentacija vsebuje najmanj tiste podatke, ki jih zahteva ta zakon, ter osnutek pogodbe o izvedbi javnega naročila. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega