Danes je 15.8.2020

Input:

66. člen ZJN-3 (začetek postopka)

8.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.4.1.3 66. člen ZJN-3 (začetek postopka)

Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav

66. člen

(začetek postopka)

(1) Naročnik lahko po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko postopek začne s sklepom o začetku postopka, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila. Če naročnik ne sprejme sklepa o začetku postopka, mora pred objavo povabila k sodelovanju ali pošiljanju povabila k potrditvi