Danes je 10.6.2023

Input:

36. člen ZJN-3 (jezik v postopku javnega naročanja)

11.4.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

1.9.7 36. člen ZJN-3 (jezik v postopku javnega naročanja)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

36. člen

(jezik v postopku javnega naročanja)

(1) Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično