Danes je 24.10.2021

Input:

34. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

13.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

3.34 34. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

34. člen

(javno naročanje, pri katerem sodelujejo naročniki iz različnih držav članic)

(1) Naročniki iz različnih držav članic lahko ne glede na 28. člen tega zakona sodelujejo pri oddaji javnih naročil z uporabo enega od načinov iz tega člena. Določb tega člena pa naročnik ne sme uporabiti, da bi se s tem izognil uporabi obveznih določb javnega prava v skladu s pravom Evropske unije, ki veljajo zanje v Republiki Sloveniji.

(2) Naročniki lahko sodelujejo pri oddaji javnih naročil, ki jih zagotavlja osrednji nabavni organ iz druge države članice, le kadar naroča tudi centralizirane nabavne dejavnosti.

(3) Osrednji nabavni organ iz druge države članice zagotavlja centralizirane nabavne dejavnosti v skladu z nacionalnimi predpisi države članice, v kateri ima sedež. Ta pravila veljajo tudi v naslednjih primerih:

a) oddaja javnih naročil v okviru dinamičnega nabavnega sistema;

b) ponovno odpiranje konkurence v skladu z okvirnim sporazumom;

c) določanje v skladu z a) ali b) točko sedmega odstavka 48. člena tega