Danes je 9.8.2020

Input:

31. člen ZJN-3 (pridržana javna naročila)

8.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.2.9.2 31. člen ZJN-3 (pridržana javna naročila)

Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav

31. člen

(pridržana javna naročila)

(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno