Danes je 19.6.2024

Input:

30. člen (dejavnosti na infrastrukturnem področju, ki so neposredno izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana pravila)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

1.9.1 30. člen (dejavnosti na infrastrukturnem področju, ki so neposredno izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana pravila)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

30. člen

(dejavnosti na infrastrukturnem področju, ki so neposredno izpostavljene konkurenci, in z njimi povezana pravila)

(1) Ta zakon se ne uporablja za javna naročila na infrastrukturnem področju, katerih namen je omogočiti opravljanje dejavnosti iz 13. do 19. člena tega zakona, če lahko Republika Slovenija ali naročniki, ki vložijo zahtevek v skladu s tem členom, izkažejo, da je v Republiki Sloveniji dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen. Ta zakon se prav tako ne uporablja za projektne natečaje, ki so organizirani za izvajanje take dejavnosti na določenem geografskem območju. Določena dejavnost je lahko del širšega sektorja, lahko se tudi izvaja le na nekaterih območjih Republike Slovenije. Ocena konkurence se opravi ob upoštevanju informacij, ki so na voljo Evropski komisiji, in za namene tega zakona, ne posega v uporabo konkurenčnega prava. Navedena ocena se izvede ob upoštevanju trga za določene dejavnosti in referenčnega geografskega trga v smislu tretjega odstavka tega člena.

(2) Za namene prejšnjega odstavka se odločitev, ali je dejavnost neposredno izpostavljena konkurenci, sprejme na podlagi meril, ki so v skladu z določbami PDEU o