Danes je 22.7.2024

Input:

3. člen (načela, na katerih temelji javno naročanje)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

1.3.1 3. člen (načela, na katerih temelji javno naročanje)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

3. člen

(načela, na katerih temelji javno naročanje)

(1) Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

(2) Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,