Danes je 24.5.2024

Input:

23. člen (naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

1.7.3 23. člen (naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

23. člen
(naročila, ki jih subvencionirajo ali sofinancirajo naročniki)

(1) Ta zakon se uporablja za oddajo:

a) javnih naročil gradenj na splošnem področju, ki jih naročniki iz a), b) in c) točke prvega odstavka 9. člena tega zakona, ki morajo pravila javnega naročanja upoštevati za oddajo javnih naročil na splošnem področju, neposredno subvencionirajo ali sofinancirajo z več kot 50 odstotnim deležem in katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 5.186.000 eurov, če ta naročila vključujejo eno od naslednjih dejavnosti:

- nizke gradnje, kot so navedene