Danes je 21.9.2023

Input:

21. člen ZJN-3 (mejne vrednosti za uporabo zakona)

8.3.2016, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

2.2.7.1 21. člen ZJN-3 (mejne vrednosti za uporabo zakona)

Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav

21. člen

(mejne vrednosti za uporabo zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

- 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

- 40.000 eurov za javno naročilo gradenj;

- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5.

b) na infrastrukturnem področju:

- 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

- 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;

- 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV