Danes je 24.5.2024

Input:

21. člen (mejne vrednosti za uporabo zakona)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.7.1 21. člen (mejne vrednosti za uporabo zakona)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

21. člen

(mejne vrednosti za uporabo zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

a) na splošnem področju:

• 40.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

• 80.000 eurov za javno naročilo gradenj;

• 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU (v nadaljnjem besedilu: socialne in druge posebne storitve), razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

b) na infrastrukturnem področju:

• 50.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

• 100.000 eurov za javno naročilo gradenj;

• 1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo

CPV 79713000-5, 79100000-5, 79110000-8, 79111000-5, 79112000-2, 79112100-3 in 79140000-7.

(2) Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka in javna naročila, ki se oddajo kot posamezni izločeni sklopi v skladu s petim odstavkom 73. člena tega zakona, ter javna naročila iz 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona, je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta