Danes je 19.6.2024

Input:

20. člen (javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

1.6.1 20. člen (javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

20. člen

(javna naročila, ki vključujejo obrambne ali varnostne vidike)

(1) Predmet javnega naročanja po tem zakonu so blago, storitve ali gradnje s področja obrambe in varnosti, za katere se ne uporablja zakon, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon ne uporablja pri naročanju blaga, storitev ali gradenj s področja obrambe in varnosti:

a) če se javna naročila oddajajo v okviru progama sodelovanja, ki temelji na raziskavah in razvoju in v katerem z namenom razvoja novega proizvoda, če je to primerno, pa tudi z namenom razvoja poznejših korakov v celotni življenjski dobi tega proizvoda, sodelujeta najmanj dve državi članici. Kadar se program sodelovanja izvaja izključno med državami članicami, morajo te ob njegovem zaključku Evropski komisiji sporočiti delež stroškov za raziskave in razvoj v razmerju do skupnih stroškov programa sodelovanja ter predvideni delež naročil za posamezno državo članico in posredovati sporazum o delitvi stroškov med državami članicami;

b) če se javna naročila