Danes je 24.4.2024

Input:

111. člen (kazenske določbe za naročnika)

11.4.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

8.1 111. člen (kazenske določbe za naročnika)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

111. člen

(kazenske določbe za naročnika)

(1) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, se kaznuje za prekršek z globo od 25.000 do 100.000 eurov, če kot naročnik:

1. izbere način določitve vrednosti javnega naročila na način, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporabi tega zakona (24. člen);

1.a pred začetkom postopka namere o izvedbi z obrazložitvijo ne posreduje zagovornikom javnega interesa (šesti odstavek 46. člena);

2. odda javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka, razen v primerih, ko zakon to dopušča (39. do 47. člen);

3. ne pošlje v objavo obvestil iz 52. člena tega zakona, čeprav jo k temu zavezuje ta zakon;

4. odda javno naročilo ali sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila s ponudnikom, za katerega obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. člena tega zakona;

5. ne upošteva obdobja mirovanja, čeprav jo k temu zavezuje ta zakon (92. člen);

6. med izvajanjem javnega naročila spremeni pogodbo o izvedbi javnega naročila v nasprotju s tem zakonom (95. člen).

(2) Pravna oseba, ki v zadnjih dveh zaporednih poslovnih letih na bilančni presečni dan bilance stanja izkazuje prihodke, ki presegajo 8.800.000 eurov, ali pravna oseba, ki