Danes je 26.5.2022

Input:

110. člen ZJN-3 (evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

8.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.8.2 110. člen ZJN-3 (evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

Miriam Ravnikar Šurk univ.dipl.prav

110. člen

(evidenca gospodarskih subjektov z negativnimi referencami)

(1) Ministrstvo, pristojno za javna naročila, vodi evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na podlagi tega zakona, zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, ter zakona, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, objavi pa jo na svoji spletni strani.

(2) V to evidenco se uvrsti gospodarski subjekt:

- ki je kot ponudnik ali kandidat storil prekršek iz 2. ali 5. točke