Danes je 22.7.2024

Input:

018-150/2023 Zdravstveni dom Trbovlje

30.1.2024, Vir: mag. Boštjan J. TurkČas branja: 4 minute

018-150/2023 Zdravstveni dom TrbovljeŠtevilka: 018-150/2023-7

Datum sprejema: 23. 1. 2024

 

 

POVZETEK: Zadeva se nanaša na postopek oddaje javnega naročila za nakup popolnoma obnovljenega aparata za merjenje kostne gostote in telesne sestave (denzitometer) s strani Zdravstvenega doma Trbovlje. Naročnik je objavil obvestilo o naročilu male vrednosti 23. oktobra 2023, s številko JN006933/2023-W01. Dne 13. novembra 2023 je naročnik na portalu javnih naročil objavil »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« z oznako NMV-08/2023, v katerem je izbral ponudbo podjetja TRADEIN, trgovina in storitve, d.o.o., kot najugodnejšo.

 

Vlagatelj, Novatech Healthcare, trgovina in storitve, d.o.o., se je 20. novembra 2023 pritožil z zahtevkom za revizijo, trdil pa je, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev naročnika, saj ni predložil zahtevane tehnične dokumentacije proizvajalca, temveč zgolj lastno izjavo. Vlagatelj je vztrajal, da je to v nasprotju z zahtevami naročnika ter določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Izbrani ponudnik, TRADEIN, trgovina in storitve, d.o.o., se je 23. novembra 2023 odzval na navedbe vlagatelja, pri čemer je trdil, da je izpolnil zahteve naročnika.

Naročnik, ZD Trbovlje, je 5. decembra 2023 zavrnil zahtevek za revizijo, s čimer se vlagatelj ni strinjal. Naročnik je vztrajal, da izbrani ponudnik ni bil dolžan predložiti tehnične dokumentacije proizvajalca za vse zahteve, temveč le za tiste, ki so bile navedene v prvi tabeli