Danes je 28.9.2023

Input:

018-035/2017 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor

13.3.2017, Vir: DKOMČas branja: 16 minut

Odločitev številka: 018-035/2017-4 navajamo v celoti:

"SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »OPREMA PROSTOROV STERILIZACIJE IN PRALNICE TER OPREMA OSTALIH PROSTOROV, izdelana iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, razdeljena v šest sklopov« za sklop 1, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MEDICO TEHNIKA, d.o.o., Trpinčeva ulica 108, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 3. 2017

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v sklopu 1 »Strojna oprema za sterilizacijo« razveljavi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila:

  • v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša na tehnično zahtevo naročnika »Volumen komore 316 litrov (+/-5%)«;
  • v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša na tehnično zahtevo naročnika »Dimenzije komore (VxŠxG): 702x652x690 mm (+/-5%)«;
  • v točki 1. »Visokotlačni parni sterilizator«, ki se nanaša v na tehnično zahtevo naročnika »Zunanje dimenzije aparata z vključenim parnim generatorjem (VxŠxG): 1920x1300x1010 mm«.


2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 3.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

OBRAZLOŽITEV

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 29. 12. 2016 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN008070/2016-B01 (popravki oz. spremembe pod številko objave JN008070/2016-K01 z dne 17. 1. 2017), dne 30. 12. 2016 pa tudi v Uradnem listu EU, pod številko objave 2016/S 252-464105 (popravki oz. spremembe pod številko objave 2017/S 012-017639 z dne 18. 1. 2017). Naročnik je odgovore na zastavljena vprašanja potencialnih ponudnikov objavil na portalu javnih naročil dne 3. 1. 2017, 6. 1. 2017, 13. 1. 2017, 16. 1. 2017, 17. 1. 2017, 18. 1. 2017 in 20. 1. 2017. 

Vlagatelj je pred potekom roka za predložitev ponudb, pravočasno, dne 31. 1. 2017, vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) za sklop 1 »Strojna oprema za sterilizacijo«. Predlaga razveljavitev postopka javnega naročanja, podredno pa spremembo spornih določb razpisne dokumentacije v tehničnih zahtevah sklopa 1 na način, da bodo konkurenčne ponudbe lahko oddali tudi drugi usposobljeni ponudniki in ne zgolj eden, ob spoštovanju načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) in ostalih temeljnih načel javnega naročanja. Zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih z revizijo v višini plačane takse. Navaja, da je naročnik v sklopu 1 »Strojna oprema za sterilizacijo« pod točko št. 1 določil tehnične zahteve za visokotlačni parni sterilizator (dimenzije komore, volumen komore, STE kapaciteta in zunanje dimenzije aparata) tako, da favorizira točno določenega proizvajalca in sicer MMM Group, z modelom aparata Selectomat PL Typ V666. Vlagatelj zatrjuje, da »[…] naročnik z zahtevano litražo in dimenzijami prejudicira standarde, saj se količinski potencial oziroma kapaciteta sterilizatorjev meri v STE enotah […]«, ne glede na odstopanja v dimenzijah komor različnih proizvajalcev, ki le-te proizvajajo po zahtevanih standardih za sterilizacijo. Naročnika je preko portala javnih naročil pozval k prilagoditvi določb razpisne dokumentacije z dne 17. 1. 2017 ob 10.19 uri objavljenim odgovorom naročnika na zastavljeno vprašanje, s katerim pa naročnik ni dovolil odstopanj od zahtevanih dimenzij. Vlagatelj pojasnjuje, da komora dimenzije 670x670x638 mm popolnoma odgovarja volumenski kapaciteti 4 STE, naročnik pa - ne glede na dimenzije komore in posledično temu volumen komore - ne more doseči večje kapacitete »[…] kot 4 STE = 216 litrov […]«, kar pa vlagatelj meni da je toliko, kot se lahko naloži na vložni voziček. Navaja, da je vložni voziček tisti, ki sprejema STE kapacitete kot referenco kapacitetnega volumna, dimenzije komore pa niso relevantne, dokler omogočajo deklarirane STE kapacitete vložnih vozičkov. Navedeno pojasnjuje na primeru komore zahtevanih dimenzij 652x690 mm (ŠxG) in 702x652x690 mm (VxŠxG), pri čemer možnost odstopanja (+/-5%) od te zahteve vlagatelj ocenjuje kot zavajanje in favoriziranje zgolj enega proizvajalca. Vlagatelj dimenzijska odstopanja komor s kapaciteto 4STE dokazuje s splošno dostopnimi podatki različnih proizvajalcev sterilizatorjev, ter pojasnjuje, da ima kljub upoštevanem +/-5% odstopanju pri volumnu in dimenzijah komor, taka tehnična zahteva za posledico izločitev vseh potencialnih ponudnikov razen enega. Naročnik izkazuje nedvoumen interes za opremo zgolj enega proizvajalca tudi s postavljeno zahtevo glede zunanjih dimenzij sterilizatorja (VxŠxG) 1920x1300x1010 mm. Pojasnjuje, da je naročnik zahteval zunanjo širino aparata 1300 mm, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi širino razpoložljivega prostora 1500 mm, ter ugotovil, da ostane za kvalitetno namestitev potrebne opreme na voljo premalo prostora, saj večina proizvajalcev omogoča širino ohišja od cca. 990 mm do 1090 mm, izpostavljeni proizvajalec pa kot edini nudi največjo možno širino kompaktnega dela ohišja (1300 mm). Kot dokaz je vlagatelj priložil tudi naročnikov načrt prostora z