Danes je 22.7.2024

Input:

Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil na primeru občine (vzorec)

26.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

15.17 Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil na primeru občine (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

Župan občine ___________ izdaja na podlagi 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in _____. člena Statuta občine __________ [mesto, kjer se Statut nahaja].

P R A V I L N I K

o oddaji evidenčnih javnih naročil v občini ___________

člen

Občina ________ oddaja javna naročila na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in na podlagi tega pravilnika.

člen

Ta pravilnik določa oddajanje javnih naročil manjših vrednosti, kamor sodijo:

  • - naročila blaga in storitev, katerih vrednost ne presega 10.000€,
  • - gradnje infrastruktur, katerih vrednost ne presega 50.000€.

Zgoraj navedene mejne vrednosti so vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV).

člen

Naročnik mora pri oddaji javnih naročil spoštovati temeljna načela javnih naročil ter gospodarno in učinkovito porabiti dodeljena proračunska sredstva. Pri izvrševanju pogodb v zvezi z javnim naročanjem mora izkazati ustrezno skrbnost.

Dodeljena sredstva lahko porabi samo do višine, ki je nujno potrebna za dosego cilja svojega delovanja v skladu s predpisi, ki določajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

Prepovedano je deliti naročila na več manjših naročil z manjšimi vsotami plačila v izogib določbam ZJN-3 in ostalih predpisov.

člen

Naročnik izvede javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov:

  • - odprti postopek;
  • - konkurenčni dialog;
  • - konkurenčni postopek s pogajanji;
  • - postopek s pogajanji z