Danes je 22.7.2024

Input:

Finančna zavarovanja v postopkih javnega naročanja

25.10.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

14.42 Finančna zavarovanja v postopkih javnega naročanja

mag. Boštjan J. Turk

Finančna zavarovanja v postopkih javnega naročanja v Sloveniji igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti in zaupanja v te postopke. To pomeni, da skrbijo, da se izvajalci javnih naročil odzovejo v skladu s svojimi obveznostmi, kar prispeva k optimalnemu in celovitemu izvajanju projektov, vendar pa se ob soočanju z različnimi tveganji na poti lahko pojavijo pomanjkljivosti v uporabi teh zavarovanj. Zato je treba razmisliti tudi o izboljšavah, ki bi lahko okrepile sistem finančnih zavarovanj, s čimer bi zagotovili še večjo transparentnost, odgovornost ter konkurenčnost v postopkih javnega naročanja.

Kaj so finančna zavarovanja?

Finančna zavarovanja v kontekstu javnega naročanja predstavljajo denarna sredstva ali garancije, ki jih izvajalci javnih naročil predložijo naročniku (običajno javnemu organu) kot jamstvo za izpolnitev svojih obveznosti. To pomeni, da izvajalec zagotovi določeno količino denarja ali drugih finančnih sredstev, da dokaže svojo zavezo k pravilnemu izvajanju naročila. Ta sredstva so na voljo naročniku v primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti. Finančna zavarovanja tako delujejo kot zaščita za naročnika in zagotavljajo, da se javni denar uporablja učinkovito.

Obstajajo različne vrste finančnih zavarovanj, ki jih izvajalci javnih naročil lahko uporabijo. Klasična oblika finančnega zavarovanja je bančna garancija, kjer banka jamči za izvajalca v primeru neizpolnitve obveznosti. Poleg tega se lahko uporabljajo tudi zavarovanja s strani specializiranih zavarovalnic, depoziti na posebnih računih ali druge finančne instrumente. Vsaka od teh možnosti ima svoje prednosti in omejitve, ki jih je treba upoštevati pri izbiri.

Slovenija ima zakonodajo, ki natančno ureja uporabo finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja (Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)). Prav tako pa tudi Zakon o javnem naročanju (93. člen ZJN-3) vsebuje določbe, ki opredeljujejo, kdaj je zahtevano finančno zavarovanje, kako naj bi to zavarovanje izgledalo in kakšni so pogoji za njegovo uporabo. Zakon določa, da naročniki določijo višino zavarovanja v razpisni dokumentaciji, ki jo izvajalci naročila prejmejo ob začetku postopka javnega naročanja.

Glavni namen finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja je zaščita naročnika. V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti, naročnik uporabi finančno zavarovanje za povračilo morebitnih škod ali za dokončanje naročila. To zagotavlja, da naročnik ni prepuščen tveganju in stroškom, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti. Finančna zavarovanja tako prispevajo k zanesljivosti in preglednosti postopkov javnega naročanja.

Velikost finančnega zavarovanja je določena za vsak posamezen