Danes je 30.3.2020
Input:

Zadržanje izvajanja dela 67.a člena in dela 75. člena Zakona o javnem naročanju

5.2.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

14.18 Zadržanje izvajanja dela 67.a člena in dela 75. člena Zakona o javnem naročanju

mag. Boštjan J. Turk

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za preizkus pobude za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) novembra 2019 izdalo sklep, s katerim je odločilo o predlogu za začasno zadržanje, in sicer gre za točko c.) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 (preverjanje in razvezni pogoj v primeru delovno intenzivnih storitev) in za točko b.) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (razlogi za izključitev).

Peti odstavek 67.a člena ZJN-3 je določal, da morata pogodba o izvedbi javnega naročila in okvirni sporazum za izvedbo javnega naročila vsebovati določilo, da je pogodba ali okvirni sporazum sklenjen pod razveznim pogojem, ki se v primeru, če se ugotovi, da je pristojni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je