Danes je 5.6.2020

Input:

Vpliv koronavirusa na javno naročanje in ukrepi, ki jih uvaja interventni zakon

6.4.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

14.22 Vpliv koronavirusa na javno naročanje in ukrepi, ki jih uvaja interventni zakon

mag. Boštjan J. Turk

S pojavom epidemije virusa COVID-19 se je pojavilo tudi vprašanje, kako ta epidemija vpliva na izvedbo postopkov javnega naročanja. Epidemija namreč predstavlja izredni dogodek, višjo silo, ki pomembno vpliva na javnonaročniške postopke.

Pri postopkih javnega naročila nastane zaveza pogodbenih stranki (naročnika in izvajalca) tedaj, ko skleneta pogodbo o izvedbi javnega naročila, zato je treba tudi vpliv epidemije COVID-19 na obveznosti pogodbenih strank presojati v skladu s pravili Obligacijskega zakonika (OZ). Ta sicer pozna več pravnih institutov, ki urejajo to področje.

Razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin

V skladu z OZ velja, da v primeru, če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe. Konkretno to pomeni, da lahko denimo izvajalec javnega naročila na področju medicinske opreme, ki zaradi epidemije COVID-19 zaradi omejitve transporta ne more več dobaviti te medicinske opreme, zahteva razvezo pogodbe o izvedbi