Danes je 28.1.2022

Input:

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

30.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

14.7 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

mag. Boštjan J. Turk

Naročniki so s strani ponudnikov v postopkih javnega naročanja upravičeni zahtevati tudi določena finančna zavarovanja, in sicer so to:

  • finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

  • finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

  • finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Instrumenti finančnih zavarovanj so lahko različni, Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (v nadaljevanju Uredba) pa predvideva štiri, in sicer:

  • bančno garancijo,

  • kavcijsko zavarovanje zavarovalnice,

  • menico,

  • denarni depozit.

Pri tem ni uveljavljeno načelo izključnosti, ampak lahko naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali objavljenem povabilu k sodelovanju določi tudi drug instrument finančnega zavarovanja, če meni, da ta zagotavlja zadostno zavarovanje za izpolnitev ponudnikovih obveznosti, vendar pa mora biti pri tem pozoren, da so taka zavarovanja dopustna.

V nobenem primeru pa kot instrument finančnega zavarovanja ni primerno zahtevati izjave garanta, da bo posameznemu ponudniku izdal