Danes je 3.10.2023

Input:

Tolmačenje DKOM odločbe: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

22.9.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

7.8.7 Tolmačenje DKOM odločbe: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

Tolmačenje revizijskega postopka zoper ravnanje naročnika Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. – celotno odločbo DKOM si lahko preberete TUKAJ.

ODLOČITEV DKOM št. 018-119/2017-6 z dne 27. 07. 2017: Vlagatelju se dovoli vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika in sicer: v sklopu 1 v podatke navedene v predloženem obrazcu »Ponudbeni predračun – papir za tiskanje in pisarniški material (sklop 1: HSE)«, v 3. stolpcu z naslovom »PROIZVAJALEC/OZNAKA BLAGA/BLAGOVNA ZNAMKA«; v sklopu 2 v podatke navedene v predloženem obrazcu »Ponudbeni predračun – papir za tiskanje in pisarniški material (sklop 2: DEM)«, v 3. stolpcu z naslovom »PROIZVAJALEC/OZNAKA BLAGA/BLAGOVNA ZNAMKA«.

VSEBINA:

  • pravica do vpogleda v zvezi s specifikacijo blaga

  • (primerjalna) razlaga pojmov »tehnične specifikacije« in »specifikacija ponujenega blaga« v konkretnem primeru

NAROČNIKOVA ODLOČITEV: »Odločitev o oddaji naročila« z dne 24. 05. 2017, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 26. 05. 2017 (postopek oddaje naročila male vrednosti z namenom sklenitve pogodbe za posamezen sklop za obdobje treh let)

REVIZIJSKI RAZLOGI VLAGATELJA ZAHTEVKA:

  1. da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, saj ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah,
  2. da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, ker k ponudbi ni priložil pet menic,