Danes je 27.1.2020
Input:

Socialna klavzula v javnih naročilih

28.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

14.15 Socialna klavzula v javnih naročilih

mag. Boštjan J. Turk

Socialna klavzula je v javno naročniški zakonodaji veljala do uveljavitve novele ZJN-3. Morala je biti obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer je šlo za določilo, v skladu s katerim pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Razlika med socialno klavzulo in razveznim pogojem

Novela ZJN-3A je uvedla drugačno rešitev in je socialno klavzulo nadomestila s tako imenovanim razveznim pogojem. Razlika med socialno klavzulo in razveznim pogojem je predvsem v tem, da so pri razveznem pogoju jasneje kot doslej opredeljene kršitve, ki povzročijo prenehanje veljavnosti pogodbe, prav tako pa je jasneje določeno tudi, kdaj začne razvezni pogoj učinkovati. Razvezni pogoj je obvezna sestavina tako pogodbe o