Danes je 7.5.2021

Input:

Smernice za nove udeležence (ponudnike) pri javnih naročilih

29.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

2.2.2 Smernice za nove udeležence (ponudnike) pri javnih naročilih

mag. Boštjan J. Turk

Postopek javnega naročanja je pogosto precej kompleksen, zapleten in strokovno zahteven, kar še posebej velja za tiste ponudnike, ki na tem področju še nimajo nobenih izkušenj. V tem prispevku bomo zato opisali nekaj osnovnih smernic, vodil oziroma napotkov, ki naj se jih novi udeleženci v postopkih javnih naročil držijo, zato da bo njihova ponudba kar se le da dobro pripravljena.

Koristno je vedeti, da zakon o javnih naročilih pozna več postopkov javnega naročanja, pri čemer je naročniku prepuščeno, da sam izbere postopek, ki ga bo uporabil. Ti postopki so:

  • odprti postopek,

  • omejeni postopek,

  • konkurenčni dialog,

  • partnerstvo za inovacije,

  • konkurenčni postopek s pogajanji,

  • postopek s pogajanji z objavo, postopek s pogajanji brez predhodne objave

  • postopek naročila male vrednosti

V praksi se najbolj pogosto uporabljata odprti postopek in postopek naročila male vrednosti. V odprtem postopku lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. Ta postopek je torej odprt za vse ponudnike, morajo pa ponudniki svoji ponudbi priložiti informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik.