Danes je 15.8.2020

Input:

Roki za javno naročanje in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

16.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

14.24 Roki za javno naročanje in Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

mag. Boštjan J. Turk

Pomladi sprejeti ZIUZEOP vsebuje tudi nekatera določila, ki vplivajo na postopke javnega naročanja po ZJN-3. Spremembe se nanašajo na mejne vrednosti za javna naročila, na postopke za oddajo javnih naročil za potrebe ožjih delov občin in na pogodbene kazni.

Prva sprememba zadeva višanje mejnih vrednosti za javna naročila. 90. člen ZIUZEOP namreč določa, da se, ne glede na določbe ZJN-3, do 15. novembra 2020, ZJN-3 na splošnem področju uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je enaka ali višja od 40.000 EUR za javno naročilo blaga, storitev ali za projektni natečaj in 80.000 EUR za javno naročilo gradenj. Mejne vrednosti se torej povečujejo iz 20.000 EUR za javna naročila blaga, storitev in projektni natečaj na 40.000 EUR, in za javna naročila gradenj iz 40.000 EUR na 80.000