Danes je 19.1.2021

Input:

Pravilna izbira ponudnika pri javnem naročilu

22.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.1.1 Pravilna izbira ponudnika pri javnem naročilu

dr. Andreja Primec

Opomba: Obravnavani primer je iz obdobja veljavnosti ZJN-2, vendar je njegova smiselna uporaba še vedno mogoča.

Smo javni zavod, samostojna poslovna enota, katerega ustanovitelj je občina in od njih tudi prejemamo proračunska sredstva. Ker se ne moremo dogovoriti glede določenega ponudnika za opravljeno storitev, bi želela vaše mnenje. Kot javni zavod smo za izvedbo storitve (gre za elektrotehnične storitve v obliki popravil in vzdrževanja) zbirali samo ponudbe, saj gre za majhne zneske, in kot najugodnejšega ponudnika izbrali določenega samostojnega podjetnika. Kot pri ostalih naročilih za storitev potrebujemo tudi tokrat naročilnico od občine. Občina nam ne želi izdati naročila za opravljanje storitve za tega ponudnika iz dveh razlogov:

  1. Trdijo, da s tem ponudnikom ne bi smeli poslovati. Ta samostojni podjetnik je namreč mož vodje določene poslovne enote (ki je del celotnega javnega zavoda), vendar ona ni direktorica. Pogodbo je sklenil direktor javnega zavoda, ki z njim ni v nikakršnem sorodstvenem razmerju.
  2. Pravijo, da ne morejo dati naročilnice za to opravljeno storitev, ker imajo sami sklenjeno pogodbo z drugim izvajalcem.

Ker nikjer v zakonodaji nisem našla takšnih navodil, bi želela vaše mnenje za naslednji dve vprašanji:

Ali dejstvo, da je izvajalec v sorodstvenem razmerju z eno od vodij (in ne direktorjem kot edino odgovorno osebo), lahko prepreči sklenitev pogodbe s tem izvajalcem?

Ali moramo pri prevzemu