Danes je 5.8.2020

Input:

Postopek s pogajanji brez predhodne objave

9.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.4 Postopek s pogajanji brez predhodne objave

dr. Andreja Primec

Postopek s pogajanji brez predhodne objave se prav tako izvede s pogajanji, vendar le s tistimi ponudniki, ki jih povabi naročnik. Naročnik ga lahko uporabi le v zakonsko določenih primerih, ki se navezujejo na razmere na trgu (kadar naročnik ne pridobi nobene ali nobene primerne ponudbe, kadar je znano končno število sposobnih ponudnikov), na posebnosti predmeta javnega naročila (zaradi katerih lahko naročilo izpolni le določen ponudnik) in na nastanek nepredvidljivih okoliščin (naročilo pa je treba nujno oddati). Naročnik mora razloge za izbiro postopka s pogajanji brez predhodne objave v svoji dokumentaciji navesti in obrazložiti.

Pogoji, ki omogočajo naročniku, da izpelje postopek s pogajanji brez predhodne objave (tako za javna naročila blaga kot tudi storitev in gradenj po 1. odst. 46. člena ZJN-3) so:

a) če za javno naročilo na