Danes je 5.6.2020

Input:

Partnerstvo za inovacije

9.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

3.6 Partnerstvo za inovacije

dr. Andreja Primec

Je povsem nov postopek, ki se v ZJN-3 uvaja z namenom iskanja inovativnih rešitev na področju sektorja javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje, prostorsko načrtovanje ipd. Njegov namen je zlasti v spodbujanju inovacijskih sposobnosti podjetij, zato se bodo lahko v teh postopkih upoštevali skupni stroški v življenjski dobi predmeta javnega naročila že pri ocenjevanju ponudb. Inovativne ponudbe bodo tako imele prednost, saj bodo upoštevane njihove dolgoročne koristi. Za oddajo takšnih naročil je zato treba kot merilo upoštevati najboljše razmerje med ceno in kakovostjo, kot v primeru konkurenčnega dialoga.

Ponudnik bo lahko dokazoval izpolnjevanje pogojev s predložitvijo lastne pisne izjave o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, finančnem statusu in sposobnosti v obliki standardnega obrazca za lastno izjavo, t. i. enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD).

Naročnik objavi obvestilo o javnem naročilu, pri javnem naročanju na infrastrukturnem področju pa obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, ki mu priloži dokumentacijo, v kateri opiše potrebo po inovativnem blagu, storitvah ali gradnjah, ki je ne more