Danes je 18.4.2021

Input:

Obrazložitev DKOM odločbe: Arboretum Volčji Potok

24.2.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

7.8.13 Obrazložitev DKOM odločbe: Arboretum Volčji Potok

mag. Boštjan J. Turk

Zadeva 018-012/2021: Arboretum Volčji Potok

Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup električnega vlaka v Arboretumu Volčji potok« obravnavala zahtevek za revizijo, ki ga je vložil ponudnik in 9. februarja 2021 odločila, da se zahtevku za revizijo ugodi in da se razveljavi odločitev naročnika.

V omenjeni zadevi je naročnik 1. 9. 2020 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila, pri čemer je izvajal odprti postopek za nakup blaga. 24. 12. 2020 je na portalu javnih naročil vse sodelujoče ponudnike obvestil, da v skladu s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 zavrača vse ponudbe. V obrazložitvi je navedel, a je strokovna komisija naročnika po opravljenem pregledu vseh sedmih pravočasno prejetih ponudb ugotovila, da ni bilo možno opraviti zakonite in gospodarne izbire najugodnejše ponudbe. Pri pregledu je bilo tudi ugotovljeno, da naročnik pri pripravi zahtev, ki se vežejo na tehnične pogoje, ni dovolj natančno opredelil vseh parametrov, vezanih na predmet naročila, zato ponudb ni bilo mogoče v dovoljšni meri med seboj primerjati in ocenjevati. Dodatno je DKOM ugotovila, da merila niso bila dovolj gospodarno naravnana.

V začetku leta 2021 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal